مزایده فروش خودرو تیبا صندوقدار مدل 1397 در نسيم شهر (بهارستان)