مزایده 119 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت در يزد