مزایده 36 دستگاه پیکاپ ریچ،وانت نیسان،پراید و... در تهران