مزایده 5 خودرو 405،پاجیرو و نیسان پیکاپ 2 کابین در كرمان