مزایده سواری کیا تیپ سورنتو اتومات مدل 2010 در شيراز