مزایده 4 دستگاه کامیون کاویان و پژو 405 و... در اصفهان