مزایده 15 دستگاه خودرو النترا ، تالیسمان ، چری و ... در تهران