مزایده 10 کامیون کمپرسی ولوو،کمپرسی رنو و... در یاسوج