مزایده 14 دستگاه خودرو نیمه سنگین، سبک و موتورسیکلت در شهر قدس