مزایده 90 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت در زنجان