مزایده 2 دستگاه خودرو تیبا2 و تاکسی پراید در اسلام شهر