مزایده 84 دستگاه خودرو سراتو ، زانتیا ، پژو و ... در تهران