مزایده 28 دستگاه ماشین آلات راهسازی و خودروهای سبک و سنگین در تمام استان فارس