مزایده 19 دستگاه زانتیا، مگان، کامیون کشنده و... در تهران