مزایده 7 دستگاه خودرو زانتیا ، پژو پارس و ... در تهران