مزایده 2 دستگاه خودرو سمند و موتورسیکلت در شهر قدس