مزایده 84 دستگاه خودرو لکسوس ، زانتیا ، سمند و... در تهران