مزایده خودرو تاکسی دلیکا تیپ DN6492 مدل 2007

مزایده خودرو تاکسی دلیکا تیپ DN6492 مدل 2007 در كرمانشاه