مزایده تعداد 27 دستگاه خودرو آمبولانس بنز در تهران