مزایده 4 دستگاه خودرو سمند ، پژو پارس، پراید و ... در شيراز