مزایده 38 دستگاه پژو 206،405،سمند،پراید و... در اروميه