مزایده تعداد انبوهی انواع پژو، سمند، پراید، زانتیا،تویوتا در اروميه