مزایده 10 دستگاه کامیونت مسقف هیوندای مدل 1389 در تهران