مزایده کامیون کشنده کمپرسی ولوو مدل 1389 در شهريار