مزایده فروش یک دستگاه خودروی فوتون مدل 93 در داراب