مزایده لودر هیوندای hsl610 و چند خودرو سواری در تهران