مزایده سواری کیا سراتو اتومات مونتاژ مدل 95 در شيراز