مزایده 230 دستگاه خودرو سبك، سنگين، ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت مستعمل در تهران