مزایده 17 دستگاه خودرو سواری ، آمبولانس و موتورسیکلت در مشهد