مزایده 131 دستگاه پژو 206،405،زانتیا، پراید و... در بیرجند