مزایده 26 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت در زنجان