مزایده 75 دستگاه انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت در اهواز