مزایده فروش2 دستگاه کامیون کمپرسی ولوو در تمام استان کردستان