مزایده 11 دستگاه خودرو پژو پارس ، وانت و ... در نجف آباد