مزایده فروش کامیونت نیسان 2400 مدل 84 در تمام استان تهران