مزایده خودرو بنز تیپ 230 مدل 1976

مزایده خودرو بنز تیپ 230 مدل 1976 در تبريز