مزایده خودرو سمند ایکس7 مدل 86 در زرين شهر ـ لنجان