مزایده 210 دستگاه خودرو سبک و سنگین و ماشین آلات و موتورسیکلت در تهران