مزایده 23 دستگاه خودرو پاترول امبولانس غیر قابل پلاک گذاری اسقاطی و از رده خارج

مزایده 23 دستگاه خودرو پاترول امبولانس غیر قابل پلاک گذاری اسقاطی و از رده خارج در ساري