مزایده خودرو رنو تندر L90 E2 مدل 89

مزایده خودرو رنو تندر L90 E2 مدل 89 در اروميه