مزایده 4 دستگاه خودرو پورشه،بی ام و ایکس 4 و ... در تهران