مزایده فروش سواری کار کیا اسپورتیج sl مدل 2015 در تمام استان یزد