مزایده خودرو وانت نیسان زامیاد مدل 92

مزایده خودرو وانت نیسان زامیاد مدل 92 در كازرون