مزایده 2 دستگاه خودرو دنا و کامیونت زامیاد در اراك