مزایده 40 دستگاه خودرو سمند،پژو پارس و ... در خرم آباد