مزایده 3 دستگاه خودرو جک اس 5،وانت پیکان و موتورسیکلت

مزایده 3 دستگاه خودرو جک اس 5،وانت پیکان و موتورسیکلت در تفت