مزایده 6 دستگاه خودرو لیفان،سمند،پراید و ...

مزایده 6 دستگاه خودرو لیفان،سمند،پراید و ... در اهواز