مزایده فروش چهار دستگاه مزدا دو کابین ، نیسان و ... در همدان