مزایده 21 دستگاه خودرو زانتیا،پژو،سمند و ... در اراك