مزایده 10 دستگاه بیل مکانیکی،ولوو اس 90 و ... در تهران